Nya fruktansvärda bilder från finska pälsfarmer

Idag släpper den finska organisationen Oiekutta Eläimille nytt smygfilmat material från finländska räv- och minkfarmer. Återigen har fruktansvärda förhållanden avslöjats på farmerna, precis som för ett år sedan.

Om du undrar var den fluffiga bollen på Stockholmsmössan kommer ifrån så har du svaret här. Finland är världens största rävfarmsnation och den mesta rävpälsen kommer härifrån.

Mer information och bilder från alla 80 farmer finns på www.tarhauskielto.fi.

Tidningsartiklar på svenska om avslöjandet finns här och här.

 

Här följer Oikeutta Eläimilles pressmeddelande:

Pressmeddelande 16.02.2011

Skador, sjukdomar och bitsår vardag på pälsfarmer – 10% av farmerna i Finland dokumenterade i ny undersökning

Djurrättsföreningen Oikeutta eläimille har publicerat en synnerligen omfattande undersökning av pälsfarmning i Finland. Bildmaterial har samlats in från 80 farmer från maj till november 2010. Tillsammans med farmerna som filmades 2009 utgör nu de dokumenterade farmerna ungefär 10% av alla landets pälsfarmer. Det aktuella materialet visades först i MTV3:S program 45 minuuttia på onsdag kväll.

Materialet omfattar bilder på rävar som äter på sina artfränder, djur som saknar extremiteter, rävar vars ögon är så inflammerade att de är helt igenmurade och ett anmärkningsvärt stort antal tandköttsinflammationer. Dessutom förekommer skador som blodiga svansstubbar, stora öppna bitsår och olika skador på öronen. Beteendestörningar, som att djuren travar runt från sida till sida i buren, är vanligt förekommande.

För ett år sedan uppstod en etisk diskussion om pälsfarmningen sedan Oikeutta eläimille publicerat material från 32 farmer. Materialet som nu publicerats visa att skador och beteendestörningar fortfarande är vardag på pälsfarmerna, och inspektioner kan inte lösa dessa problem eftersom de är en logisk följd av att djuren hålls i bur.

”Såren och de andra skadorna är en obehaglig syn. Ändå kan man inte se det största lidandet med blotta ögat. Vilda djur hålls i trånga burar utan sysselsättning under hela sitt liv, och ges ingen möjlighet till arttypiskt beteende. Finjustering och inspektioner är inte lösningen. Till exempel i Sverige har rävfarmningen upphört eftersom lagstiftningen krävde att rävarna skulle ges möjlighet att gräva, hållas sysselsatta och leva i grupper”, säger Anne Nieminen från Oikeutta eläimille.

De dokumenterade farmerna finns i 35 kommuner i Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Lappland, Egentliga Finland, Mellersta Finland och Södra Karelen. Största delen av farmerna finns på områdena med flest farmer.

På basis av undersökningens resultat kräver Oikeutta eläimille att pälsfarmningen upphör i Finland.

"I den offentliga diskussionen har denna näring, som leder till ofattbart lidande för djuren, redan fördömts. Nu behövs konkreta åtgärder både från beslutsfattarna och medborgarna, så att den här formen av djuruppfödning upphör", konstaterar Anne Nieminen.

Information på svenska: Janna Rancken, 00 358 40 8345283

Mer information:

www.tarhauskielto.fi

info@oikeuttaelaimille.net